- set fra Overgaden 30
Overgaden 30 baghus.
Overgaden 30 baghus + Sofiegade 2 og nr 4's baghus.
Overgaden 30 baghus + bagsiden af 28's sidehus.
Overgaden 30 baghus + bagsiden af 28's sidehus.
Samme motiv, blot er baghuset til Overgaden 28 revet ned..

Tilbage til kort