Filmmuseet, der oprindelig var smedeværksted og jernstøberi, til venstre, Store Søndervoldstræde i midten og Dronningenegade 5 på hjørnet.
Store Søndervoldstræde, -nr.9 anes lige til vestre i billedet.
Dronningensgade 7 til venstre i billedet. Store Søndervoldstræde 11, der idag er 'det blå hus', ses i midten af billedet. Store Søndervoldtræde 9 skimtes helt til højre i billedet.
Dronningensgade 7 til venstre i billedet. Store Søndervoldstræde 11 og 9. Billedet er tager af Julie Rønnow. Copyright.

Tilbage til kort